Human blossom

I am concerned about nature.  Our wonderful human nature inside and the wonderfull nature around us. Minerals, plants, animals. I am concerned that we/ nature stay alive thriving and blossoming  on this gorgious planet - and keep artificial, autonomous - so called - intelligence at a minimum - the minimum that truely serves us all enhancing our still fuller BLOSSOMMING

Jeg er optaget af naturen. Vores forunderlige menneskelige indre natur og den forunderlige natur omkring os. Mineraler, planter, dyr... Jeg er optaget af at vi/ naturen forbli'r levende - stortrives og blomstrer på denne fænomenale planet - og at vi holder kunstig, autonom - såkaldt - intelligens på et minimum - det minimum der reelt tjener os alle og fremmer vores stadigt fuldere BLOMSTRING

Mere om det